Set Bio Kachelruitreiniger Concentraat

Onze superspaarzame bio-haardruitenreiniger op basis van natuurlijke grondstoffen verwijdert roet, rookhars, verbrandingsresten en vettige aanslag van glazen, roestvrij stalen en keramische oppervlakken. Tegelijkertijd is hij uiterst materiaalvriendelijk en zeer goed biologisch afbreekbaar.

Ideaal voor glas, ruiten van open haarden en kachels evenals windlichten en lantaarns

Verkrijgbaar vanaf € 19,90.
€ 19,90
incl. BTW plus Verzendkosten
Beschikbaarheid: op voorraad

Tegen ingebrande roet, vet en verbrandingsresten
Hoog rendement
Beschermt tegen glascorrosie
Vertraagt herbevuiling
Op basis van hernieuwbare, natuurlijke grondstoffen
Verontreinigingsvrij
Geschikt voor glas, kunststoffen en diverse metalen
Voor gebruik het product op een doek spuiten en met de natgemaakte doek het oppervlak reinigen. Meng het concentraat afhankelijk van de mate van verontreiniging 1:5 voor normale en 1:3 voor zware verontreiniging.

Niet gebruiken op zink, messing, aluminium en gelakte oppervlakken. Op een verborgen plek testen op compatibiliteit.
Ingredienten
<5% amfotere oppervlakteactieve stofVeroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Draag beschermende handschoenen oogbescherming/gelaatsbescherming. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval