Word nu Ha-Ra adviseur

Persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke contactpersoon

Frau Liane Leddermann [00316013]


contactinfo

Overige


Land en taal

Bankgegevens

Ik heb de Privacybeleid gelezen en ben het ermee eens!

Ik / Wij machtigen Ha-Ra GmbH, Lichtenkopfer Weg 1 in 66450 Bexbach, om betalingen via automatische incasso van mijn / onze rekening te incasseren. Tegelijkertijd geef ik / geven wij onze kredietinstelling opdracht de automatische incasso's van mijn / onze rekening door de incassant: Ha-Ra GmbH, Lichtenkopfer Weg 1 in 66450 Bexbach, te honoreren.

Hint:

Ik / Wij kunnen de terugbetaling van het gedebiteerde bedrag eisen binnen acht weken, te rekenen vanaf de datum van debitering. De met mijn / onze kredietinstelling overeengekomen voorwaarden zijn van toepassing.

Ik / Wij zullen ervoor zorgen dat er voldoende middelen op de automatische incassorekening staan.

In geval van retournering van een debetnota wegens gebrek aan fondsen wordt een bedrag van € 8,11 aangerekend bovenop het verschuldigde factuurbedrag.

Na een debetnota moeten de volgende drie facturen vooraf worden betaald. Daarna is betaling via SEPA weer mogelijk.

Voor het gebruik van de betalingsmethode "automatische incasso" is een kredietcontrole bij SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden vereist.
Ik geef Ha-Ra GmbH hierbij toestemming om de voor de kredietbeoordeling vereiste persoonlijke gegevens aan SCHUFA Holding AG door te geven en de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand te gebruiken voor een afgewogen beslissing over de activering van de betalingsmethode "automatische incasso". Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische methoden en waarvan de berekening adresgegevens omvat. De belangen die bescherming verdienen, worden in aanmerking genomen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. SCHUFA Holding AG slaat deze gegevens op en geeft ze door aan haar contractpartners op de interne markt van de EU, om hun informatie te verstrekken voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van natuurlijke personen. Met het oog op het onderzoek naar schulden kunnen adresgegevens worden doorgegeven aan bedrijven die beroepsmatig schulden innen. Via de website www.meineschufa.de kunt u bij SCHUFA Holding AG informatie inwinnen over de gegevens die over u zijn opgeslagen en een eigen verklaring aanvragen. Verdere informatie over de activiteiten van SCHUFA Holding AG, de bewaar- en schrappingstermijnen, alsmede over de informatie- en scoreprocedure van SCHUFA Holding AG kan eveneens via voornoemde website worden verkregen.